Hlásenie nežiaducich účinkov

tel.: +421 2 57 26 79 11
fax: +421 2 57 26 79 19
e-mail: safety.sk@teva.sk